Menu

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

tel./fax +48 25 757 56 79

e-mail: szkolapustelnik@stanislawow.pl

Strona BIP: bip.zs-pustelnik.stanislawow.eu/

Aktualności

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa 16-22 maja 2022r

Świetlica - świetlicowa grupa klas I – III pod opieką pań A. Kubickiej i I. Żmudzin, przygotowała gazetkę związaną z obchodami Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa. Uczniowie kolorowali ilustracje związane z bezpieczeństwem zarówno na drodze, jak i w czasie zabawy, wakacji itp. Wspólnie omówiono niebezpieczne sytuacje, wyciągając wnioski, które zagwarantują bezpieczeństwo.

Klasa 6 - pogadanka wychowawczyni z uczniami na temat zasad bezpieczeństwa rowerzysty i pieszego na drodze. Wykonana została gazetkę w Sali. Uczniowie zagrali w grę Kahoot dotyczącą zasad bezpieczeństwa.

Klasa 1 – uczniowie wraz z wychowawczynią powtórzyli lekcje z programu Akademia Bezpiecznego Puchatka - Bezpieczny w domu, szkole, internecie, wśród rówieśników. Rozwiązali test składający się z 12 pytań z programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Wykonali pracę plastyczną: Dbamy o swoje bezpieczeństwo.

Klasa 3 - pogadanka na temat bezpieczeństwa dziecka w drodze do szkoły i z powrotem, bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, powtórzenie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę i podczas jazdy rowerem, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas przerw, pogadanka                            o bezpieczeństwie na wycieczce, w autokarze i podczas zabaw w parku edukacji i rozrywki w Farmie Iluzji. Wspólne oglądanie filmów edukacyjnych o bezpieczeństwie dzieci podczas zabaw.

Oddział przedszkolny 0c - Bezpieczeństwo na ulicach i drogach - pogadanka z wykorzystaniem plansz, filmu edukacyjnego oraz piosenki ,,Uwaga, czerwone światło. Ćwiczenia praktyczne na terenie szkolnym bezpiecznego marszu grupą po drogach i ulicach oraz bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz podczas wycieczek, wyjazdów - pogadanka oraz oglądanie cyklu filmów edukacyjnych. Zabawy rytmiczne z piosenkami o ruchu drogowym. Uświadamianie zagrożeń oraz konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na podwórku,  w gospodarstwie wiejskim, na łące, w lesie, nad wodą, w górach, bezpieczne oraz zakazane miejsca do zabaw - pogadanki oraz oglądanie filmów edukacyjnych. Uświadamianie zagrożeń oraz konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Bezpieczne zachowania w kontaktach z nieznajomymi i innych różnych sytuacjach - pogadanka oraz oglądanie filmów edukacyjnych. Zabawy rytmiczne z piosenkami o bezpieczeństwie ,,Nieznajomy. Kolorowanki edukacyjne na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Klasa 8b - przeprowadzona została pogadanka dydaktyczna na godzinie wychowawczej na temat bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie zapoznali się z materiałami w postaci prezentacji o bezpieczeństwie w internecie i obejrzeli filmiki nt. zasad bezpiecznego korzystania z internetu, komputeromanii oraz cyberprzemocy.

Oddział przedszkolny 0a - rozmowa o bezpiecznym zachowaniu w autokarze i podczas wycieczek. Omówiliśmy kwestie związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze,  ze szczególnym uwzględnieniem przejścia dla pieszych. Dzieci wykonały kartę pracy. W czasie zabaw na boisku dzieci mogły zaprezentować, jak należy przechodzić przez ulicę. Oglądaliśmy i omawialiśmy ilustracje dotyczące naszego bezpieczeństwa w domu i na ulicy,  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji,  gdy do dzieci zwraca się ktoś obcy.

Klasa 4 - zajęcia dla uczniów klasy czwartej w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa. Głównym celem było nabywanie i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci nauczyły się właściwego postępowania z osobą poszkodowaną przytomną (układanie w pozycji bocznej) oraz nieprzytomną bez oddechu (wykonywanie resuscytacji). Wyniki ewaluacji zajęć potwierdziły, że nabyta wiedza i umiejętności są przydatne w życiu codziennym, a działania praktyczne bardzo podobały się uczestnikom. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej były prowadzone przez wychowawczynię klasy – p. Krystynę Czyżewską.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku

ul. Szkolna 16, Pustelnik
05-304 Stanisławów
powiat miński, województwo mazowieckie

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku